Historische spouwmuren
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

De spouwmuur is een typisch Nederlands fenomeen. Voor de restauratie van historische spouwmuren is specifieke kennis nodig. Deze Gids Cultuurhistorie geeft hierop een inleiding.

Al meer dan driehonderd jaar worden gebouwen in Nederland uitgerust met spouwen. Spouwmuren zijn ideaal voor ons klimaat: ze weren vocht, kou en geluid. De kennis van historische spouwmuren komt van pas bij herbestemming, restauratie en duurzaam gebruik. Bij een zorgvuldige restauratie is het vooral belangrijk om te onderzoeken of een lege spouw geschikt is om op te vullen met isolatiemateriaal. Daarbij moet eerst vastgesteld worden om welk type spouw het gaat. Deze Gids Cultuurhistorie beschrijft de verschillende spouwmuurtypen die door de jaren heen zijn toegepast en de technieken die daarbij zijn gebruikt.

Spouwmuren als historische informatiebron

Ook komen in deze gids de geschiedenis en de cultuurhistorische waarde aan de orde. Aan het type spouwmuur is immers te zien hoe een gebouw werd gebruikt. Zo kan aan de hand van een spouw achterhaald worden welke ruimte bijvoorbeeld als bibliotheek was bedoeld. Historische spouwmuren laten bovendien iets zien over de technische ontwikkeling van de Nederlandse architectuur.

Voor wie
Deze gids is bedoeld voor monumenteigenaren, aannemers, architecten en erfgoedprofessionals.

Colofon
Gids Cultuurhistorie 27
Auteur: Ben Kooij ISSN 2210-4674
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013