Historische hertenkampen
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Deze brochure gaat in op de historische ontwikkeling van hertenkampen en laat zien hoe er met dit (groene) erfgoed kan worden omgegaan.

Deze gids legt uit met welke componenten een hertenkamp is ingericht en toont aansprekende voorbeelden van historische exemplaren. Ook geeft de brochure aanbevelingen over onderhoud en restauratie en wordt ingegaan op de cultuurhistorische waarde van hertenkampen. Die kan worden vastgesteld aan de hand van vijf criteria: cultuurhistorische waarde, architectuur- en tuinhistorische waarde, situationele en ensemblewaarde, gaafheid en herkenbaarheid en ten slotte zeldzaamheid.

Ter discussie

Een hertenkamp is een kunstmatig afgescheiden terrein met voorzieningen waar herten verblijven. Nederland kent er meer dan tweehonderd. Tien procent is aangelegd in de negentiende eeuw, de rest dateert uit de twintigste eeuw. Een van de oudste ligt op landgoed Elswout, bij Overveen in Noord-Holland en werd ingericht tussen 1812 en 1844. Uit de eerste helft van de negentiende eeuw stamt ook de hertenkamp op de Friese buitenplaats Fogelsangh State. Zo’n tien procent van de hertenkampen is als rijksmonument beschermd. Omdat overheden meer en meer moeten bezuinigen en keuzes moeten maken, staan ze meer dan voorheen ter discussie.

Voor wie

Deze brochure is voor de beheerders en eigenaren van hertenkampen, beleidsmakers, erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands