Historische gepleisterde wanden

Het bepleisteren van wanden kent een lange traditie. Deze brochure vertelt over deze rijke cultuurhistorie. Ook wordt het onderhoud van historisch gepleisterde wanden en het herstel daarvan besproken.

Iedere generatie gebruikers laat sporen achter op de wanden. Denk hierbij aan middeleeuwse schilderingen in kerken, pleisterwerk in vakwerkbouw, rijk geornamenteerde gangwanden uit de achttiende eeuw, schouwboezems, bovendeurstukken en sjabloonschilderingen. Alle sporen die in de loop van de tijd zijn ontstaan, inclusief herstelde schade, kunnen cultuurhistorische waarde hebben. Deze brochure toont niet alleen de rijke historie  van gepleisterde wanden, maar informeert ook over de verschillende materialen van het stucwerk waarop de pleisterlaag op is aangebracht. Daarnaast komen het onderhoud  en reparatie van historisch stucwerk aan bod. Dat laatste zal altijd door een vakman moeten worden gedaan.

Belangrijker dan het gebouw

De dunne huid aan de binnenzijde van de muren is het meest essentiële van een monument. De pleisterlaag is belangrijker dan het gebouw, dat immers alleen dient om deze huid te dragen. Deze treffende uitspraak uit 1966 van de befaamde architectuurhistoricus Ruud Meischke laat iedereen voortaan op een andere manier naar een gebouw kijken. Pleisterwerk verdient aandacht.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor eigenaren van panden met historisch stucwerk en/of mensen die beroepsmatig of uit interesse hiermee te maken hebben. En lees ook de publicatie Conservering en restauratie van historische stucplafonds.

Colofon

Tekst: Wijnand Freling
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands