Historische erkers

Deze brochure gaat in op de geschiedenis van erkers, maar laat ook zien hoe ze onderhouden, gerestaureerd en verduurzaamd kunnen worden.

Een erker is een ondiepe uitbouw met veel glas die buiten de gevel steekt. Sommige zijn eenvoudig van vorm, andere rijk uitgevoerd en fijn gedetailleerd. Erkers zijn overal te vinden: boven historische winkels, bij statige woonpanden uit de negentiende eeuw, boerderijen, kloosters en kastelen. Ons land telt vele tienduizenden erkers. Wat is het verhaal achter deze populaire maar onderhoudsgevoelige uitbouwen? En hoe zijn ze in goede conditie te houden? Daar gaat deze brochure op in.

Hangerkers en staande erkers

Er zijn twee hoofdtypen erkers: op de verdieping, de zogenoemde hangerkers, en op de begane grond, de staande erkers. De hangerkers staan het dichtst bij de ‘oervorm’, de arkels, vooral als ze een torenachtige bekroning hebben. Ze verschillen in bouwkundig opzicht sterk van de staande: de hangerkers hebben de constructie van een soort balkon, terwijl de staande erkers op een fundament rusten. Bouwhistorisch kunnen we nog onderscheid maken tussen erkers die samen met de woning zijn ontworpen en gebouwd, en erkers die later zijn toegevoegd met vaak een afwijkende vormgeving.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren van (rijks)monumenten.

Colofon

Tekst: Ben Kooij
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands