Historische binnenplaatsen overkappen

In Nederland komt het overkappen van een historische binnenplaats steeds vaker voor. Deze gids geeft aanbevelingen over hoe verantwoord met een binnenplaats om te gaan.

Deze gids laat stap voor stap zien, wat er allemaal komt kijken bij het overkappen van een historische binnenplaats. Allereerst dient de noodzaak van de ingreep duidelijk te zijn. Vervolgens moet de waarde van een historische binnenplaats worden vastgesteld door een aantal karakteristieken te analyseren. Denk hierbij aan de functie, de typologie, cultuur- en bouwhistorie en stedenbouwkundige betekenis van de buitenruimte. Het ontwerp voor de overkapping moet inspelen op de bestaande kwaliteiten. Zeker bij een rijksmonument moet de overkapping zodanig worden ontworpen dat de binnenplaats als buitenruimte herkenbaar blijft.

Nieuw vloeroppervlak

Bij herbestemmingen en uitbreidingen biedt het overkappen van een historische binnenplaats mogelijkheden voor het onderbrengen van nieuwe functies. Op die manier kan immers nieuw vloeroppervlak aan het interieur worden toegevoegd. Toch moet er terughoudend met dergelijke plannen worden omgegaan. Binnenplaatsen hebben immers – net als de gebouwen zelf – een cultuurhistorische betekenis. Daarom is het van belang om voor iedere situatie afzonderlijk de waarde en betekenis van de open ruimte te bepalen.

Voor wie

Deze gids is bedoeld voor beleidsmedewerkers bij de gemeente, restauratieprofessionals en monumenteigenaren, die te maken hebben met de overkapping van historische binnenplaatsen.

Colofon

Gids Cultuurhistorie 22
Tekst: Dorothée Koper-Mosterd, Jon van Rooijen en Danielle Takens
ISSN: 2210-4674
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012