Het prehistorisch grafveld Zwanemeer te Gieten (gemeente Aa en Hunze). Verslag van een schadeopname

Het grafveld Zwanemeer ten noorden van Gieten is onderzocht door een veldteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit rapport zijn de bevindingen van het veldwerk beschreven. Op basis van de uitkomsten zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Aanleiding voor het onderzoek was de melding van een recente ingraving van één van de grafheuvels, namelijk in heuvel 4. Het doel van het veldonderzoek was vast te stellen wat de schade is aan het (originele) heuvellichaam en eventuele randstructuur. Ook zijn de andere 25 heuvels van dit grafveld geïnspecteerd.

Uitstekende staat

Bij het onderzoek werd vastgesteld dat het watergat het originele heuvellichaam niet heeft geraakt, maar wel een klein deel van een eventueel aanwezige randstructuur kan hebben verstoord. Na deze vaststelling zijn de overige 25 grafheuvels visueel geïnspecteerd. Uit deze schouw bleek dat vrijwel alle heuvels in uitstekende staat verkeren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het rijksmonument, bedoeld voor de gemeente Gieten.

Voor wie

Dit verslag is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van de provincie Drenthe.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 30
Tekst: L. Theunissen en J.W. de Kort
ISBN/EAN: 978 90 5799 31 07
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands