Het loopt in de papieren; geïntegreerde bestrijding van insecten in collecties

Dit boek behandelt alle aspecten van de geïntegreerde bestrijding van insecten in musea, archieven en bibliotheken. Voorkomen is hierbij beter dan genezen.

Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt hierbij op preventieve maatregelen en de controle daarvan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen. In dit boek worden bij elke stap de te nemen maatregelen benoemd. Verdere informatie over een bepaald onderwerp en acties die een uitgebreidere uitleg nodig hebben, worden in de bijlagen behandeld. Hier staan ook de meest voorkomende schadelijke insecten in collecties, met een korte beschrijving van hun uiterlijk, gedrag, schade en mogelijke bestrijdingsmethoden.

Non-toxische bestrijdingsmethoden

Geïntegreerde bestrijding is een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken. Dit gebeurt door de juiste preventieve maatregelen te treffen en door een verantwoorde omgang met de collecties. Wanneer er ondanks alle preventie toch ergens insecten worden aangetroffen, dan wordt gestreefd naar inzet van een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet-toxische bestrijdingsmethode. Alleen in laatste instantie wordt een radicale, toxische behandeling overwogen.

Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Deze brochure is voor beheerders van (museale)collecties, archieven en bibliotheken

Colofon

Auteurs: Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen, Ko van de Watering en Henk Porck
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003