Het IJsselmeergebied, Nederland land van betekenis
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze tijdlijn brengt de veelbewogen geschiedenis van het IJsselmeergebied in beeld.

Het IJsselmeergebied kent een lange geschiedenis, met als gevolg een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen. Van aardkundige relicten uit de ijstijden tot archeologische sporen van onze verre voorouders, die in het gebied rondtrokken toen het nog land was. Denk ook aan gebouwd erfgoed uit de tijd van het Hanzeverbond en later, de zeventiende-eeuwse intercontinentale scheepvaart. Een belangrijk deel van het erfgoed hangt samen met handel, havens, scheepvaart en de bijbehorende industrie en het visserijverleden. Een ander aspect herinnert aan de strijd tegen het water.

Tijdlijnen

De mens heeft zich in dit gebied voortdurend aangepast aan de steeds veranderende omstandigheden. Ook nu staan we voor veranderingen als gevolg van onder meer klimaatveranderingen en het energievraagstuk. Cultuurhistorie biedt uitgangspunten bij actuele ruimtelijke vraagstukken. Deze tijdlijn helpt daarbij. Eerder verschenen er al vier thematische tijdlijnen, namelijk over water, energie, stad en kavel.

Voor wie

Deze publicatie is voor professionals in de ruimtelijke ordening en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands