Het Grote Boerderijen Boek
Vakgebied: 
Mediatype: 

Dit rijk geïllustreerde boek biedt een compleet overzicht van de ontwikkeling van Nederlandse boerderijen; van de oudste archeologische resten tot de boerderij van nu.

Het boek belicht boerderijen in al hun veelzijdigheid. Niet alleen de bouwhistorische, historisch-landschappelijke en archeologische aspecten van agrarisch erfgoed komen in dit standaardwerk aan bod. Ook het boerenleven van toen en nu is rijk in beeld gebracht, geïllustreerd met fotomateriaal.

Van hallehuis tot langgevelboerderij

Alle hoofdtypen boerderijen in Nederland komen in woord en beeld aan de orde: de Noordelijke huisgroep (stolp, stelp, kop-romp, kop-hals-romp en het Oldambtster type), de hallehuisgroep en de langgevelboerderijen. Daarnaast zijn de streekgebonden boerderijtypen op een rij gezet. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan de moderne boerderij, die minder streekgebonden en vaak grootschaliger van aard is. In het laatste hoofdstuk is ruimte voor een aantal kunstwerken uit het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – van zeventiende-eeuwse tot moderne werken – die de boerderij of het boerenleven als onderwerp hebben.

Voor wie

Het Grote Boerderijen Boek is voor iedereen die geïnteresseerd is in agrarisch erfgoed.

Colofon

Auteurs: Ben Kooij en Judith Toebast
ISBN 9789040007583
© WBOOKS, 2013