Het binnenklimaat in het Programma van Eisen
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure laat zien hoe het binnenklimaat opgenomen kan worden in een programma van eisen voor verbouw of nieuwbouw.

Deze publicatie helpt om de klimaatrichtlijnen die zijn gepubliceerd in het boek Klimaatwerk te vertalen naar specificaties in het programma van eisen. Deze aanvullende brochure is bedoeld om naast de theorie enkele praktische handvatten te bieden om zo sneller een definitie te kunnen geven van de gewenste klimaatcondities. Allereerst wordt er ingegaan op de vraag waarom getallen belangrijk zijn. Hierna zijn twee beslissingsmodellen gepresenteerd.

Klein en specialistisch onderdeel

In het boek Klimaatwerk wordt een besluitvormingsprocedure voorgesteld die bestaat uit vier stappen: waardering van het gebouw en de collectie, kennis over de mogelijkheden van het gebouw, de collectienoden en klimaatbeheersing. Omdat dit een volledig nieuwe methode betreft, vraagt het wel wat van de gebruiker. Daar komt bij dat het klimaat over het algemeen maar een klein deel van het totale programma van eisen vormt. Het is een specialistisch onderdeel; betrokkenen doorlopen een dergelijk proces vaak maar eenmaal in hun carrière. Deze publicatie is dan ook bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van de gewenste klimatologische condities voor het optimale behoud van museale collecties.

Voor wie

Deze publicatie is voor iedereen die te maken heeft met klimatologische condities ten behoeve van het behoud van museale collecties zoals collectiebeheerders, installatieontwerpers, klimaatadviseurs en architecten.

Colofon

Auteur: Bart Ankersmit
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011