Het bewaren van fotografisch materiaal

Deze brochure belicht de verschillen in fotografisch materiaal, de manieren om dit materiaal te bewaren en de gangbare verpakkingsmaterialen- en methoden.  

Dit informatieblad zet de actuele stand van kennis op een rij over het verpakken en koud bewaren van fotografisch materiaal. Foto’s kunnen het beste bij een lage temperatuur en een lage relatieve luchtvochtigheid worden bewaard, in het donker en in een geschikte verpakking zoals kunststof, papier, tissue of karton. Deze brochure laat zien welke aandachtspunten hierbij aan de orde komen. Het is bijvoorbeeld af te raden om de foto vanuit de koude opslagplaats in één keer naar een veel warmere plek te verplaatsen. Ook moet het vochtgehalte altijd constant blijven om condensvorming te voorkomen. 

Conserveringsproblemen

In vrijwel alle museum-, archief-, en bibliotheekcollecties wordt fotografisch materiaal bewaard, in de vorm van negatieven, dia’s, afdrukken en films, zowel in zwart-wit als in kleur. Deze beelddragers zijn gemaakt met een verscheidenheid aan technieken en procedés, waardoor ze variëren in samenstelling, vorm, opbouw en formaat. Fotografisch materiaal kent een aantal algemene conserveringsproblemen, zoals gevoeligheid voor licht, vocht, warmte, luchtverontreiniging en hantering. Door op de juiste manier met fotomateriaal om te gaan, kan de levensduur aanzienlijk worden verlengd.

De bijlage Koel- en vrieskasten voor het bewaren van fotografisch materiaal is toegevoegd aan deze publicatie.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor collectiebeheerders van fotografisch materiaal.

Colofon

ICN-Informatie nummer 9
Redactie: Agnes Brokerhof, Janien Kemp, Clara von Waldthausen en Han Neevel
ISSN: 1566-760x
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2002