Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen

Dit informatieblad geeft inzicht in de relatie tussen belichting en schade en biedt richtlijnen voor collectiebeherende instellingen om lichtschade tot een acceptabel niveau te beperken.

In deze brochure wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van optische straling voor museale objecten. Daglicht en ongefilterd kunstlicht bevatten ultraviolette en infrarode straling. De brochure geeft uitleg over de samenstelling van licht en laat zien welke dosis straling schadelijk is voor het object. Dit wordt vervolgens afgezet tegen de hoeveelheid licht die de toeschouwer nodig heeft om het object goed te kunnen bekijken. Elk object heeft een andere lichtgevoeligheid. Daarom moet de precieze lichtgevoeligheid eerst worden vastgesteld voordat het juiste belichtingsregime kan worden bepaald. Dit informatieblad laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

Lichtschade

Licht veroorzaakt schade, zelfs bij kleine hoeveelheden. Lichtschade is cumulatief en onomkeerbaar. Iedere hoeveelheid licht die op een voorwerp valt, voegt een beetje schade toe dat niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Een onderbelicht voorwerp loopt dus toch schade op, terwijl de kijker er niet ten volste van kan genieten. Een overbelicht voorwerp wordt daarentegen extra beschadigd, zonder dat het extra waardering oplevert.

Voor wie

Dit informatieblad is voor collectiebeheerders, ontwerpers en architecten die zich bezighouden met verlichting in musea en historische ruimten.

Colofon

ICN-Informatie nummer 13
Redactie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 1566-760x
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005