Heritage as an Asset for Inner City Development

Aan de hand van 8 steden verspreid over de hele wereld, laat dit boek zien hoe erfgoed een meerwaarde heeft in hedendaagse stadsontwikkeling.

Dit rijk geïllustreerde boek put uit de ruime ervaring van docenten en deelnemers aan de cursus Urban Heritage Strategies en neemt de lezer mee naar 8 steden waar Nederland van oudsher een band mee heeft: Accra, Jaffna, Moskou, Paramaribo, Pretoria, Pulicat, Recife en Surabaya. Het boek laat zien hoe we de bestaande historische kwaliteiten van de stad kunnen benutten. Aan de hand van de specifieke situatie in deze steden wordt duidelijk wat de economische betekenis is van cultureel erfgoed en welke mogelijkheden en beperkingen erfgoed biedt voor de ontwerpopgaven van de toekomst.

Nieuwe oriëntatie

Erfgoed speelt een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van de hedendaagse stad. Het blijkt een belangrijke vestigingsfactor voor een nieuwe generatie stadsbewoners, voor opkomende bedrijven in de dienstverlening en creatieve industrie en ook voor recreatie en toerisme. Tegelijk zet een ongebreidelde stedelijke groei de historische binnensteden onder steeds grotere druk. Het is dus tijd voor een nieuwe oriëntatie op de historische stad.

Dit boek is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit boek is voor professionals op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de rol van erfgoed in de stad van de toekomst.

Colofon

Auteurs: Jean-Paul Corten, Ellen Geurts, Paul Meurs, Donovan Rypkema en Ronald Wall
ISBN: 9789462081161
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nai010, 2014