Heritage Act 2016

In deze brochure staat de Engelse vertaling van 'Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed', kort gezegd de Erfgoedwet.

Met deze vertaling bieden we erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden inzicht in deze nieuwe wet.

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. De Erfgoedwet treedt in 2016 in werking.

Voor wie

Deze brochure is voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe Nederlandse Erfgoedwet.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands