Hengelo Klein Driene I & II: een toonbeeld van wederopbouw

In deze rapportage wordt toegelicht waarom de wijken Klein Driene I en II samen een wederopbouwgebied van nationaal belang vormen.

De kwaliteiten van de wijk zijn de groenstructuur, de stempelvorming en de woningdifferentiatie. Daarnaast komen hier verschillende opvallende architectuuropvattingen samen, in de vorm van platte daken, traditionele kappen en betonnen gevelornamenten. De wijk bestaat uit twee buurten met verschillende wooneenheden. De buurt Klein Driene I vormt het oostelijke deel en is wat traditioneler van opzet. De bouw van Klein Driene II is daarentegen het resultaat van een proefproject van de Nationale Woningraad en architectenbranchevereniging BNA. Het idee was om efficiënter en met een hogere bebouwingsdichtheid te bouwen. Dat is terug te zien in de open bebouwing met woningblokken rondom een gemeenschappelijke tuin.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands