Hengelo - Klein Driene I en II; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 12

Deze brochure licht toe waarom de wijk Klein Driene I en II een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

De kwaliteiten van de wijk zijn de groenstructuur, de stempelvorming en de woningdifferentiatie. Daarnaast komen hier verschillende opvallende architectuuropvattingen samen, in de vorm van platte daken, traditionele kappen en betonnen gevelornamenten. De wijk bestaat uit twee buurten met verschillende wooneenheden. De buurt Klein Driene I vormt het oostelijke deel en is wat traditioneler van opzet. De bouw van Klein Driene II is daarentegen het resultaat van een proefproject van de Nationale Woningraad en architectenbranchevereniging BNA. Het idee was om efficiënter en met een hogere bebouwingsdichtheid te bouwen. Dat is terug te zien in de open bebouwing met woningblokken rondom een gemeenschappelijke tuin.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Hengelo, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands