Heerlen Vrieheide; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 21

In deze brochure wordt uitgelegd waarom Vrieheide in Heerlen een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Vrieheide, het oostelijk deel van het stadsdeel Heerlerheide in Heerlen, verrees vanaf 1959 als eerste modernistische woonwijk voor werknemers van de kolenmijnen. De wijk werd ontworpen door de Hongaarse architect Peter Sigmond. Sigmond was geïnspireerd door de modernistische architect Le Corbusier. Dat is terug te zien in de technisch vernieuwende architectuur en de vormgeving. De zich herhalende woonblokken, met moderne materialen en ranke vormgeving, wekken de indruk van lichtheid. Nog altijd is de opzet en vormgeving van de wijk modern te noemen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Heerlen, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands