Handreiking Diefstal bronzen buitenbeelden

Deze handreiking helpt beheerders van bronzen buitenbeelden om deze objecten te beschermen tegen diefstal.

In deze publicatie staat stap voor stap welke maatregelen nodig zijn. Allereerst is het van belang om de culturele waarde van het object te bepalen. Vervolgens kan er een risicoanalyse tot stand komen: welke beelden lopen het grootste risico en waarom? Ook geeft de brochure aanbevelingen voor het opstellen van een beveiligingsplan. Tot slot is een checklist opgenomen die helpt om snel te handelen als er zich toch een incident voordoet.

Actueel probleem

De cijfers van de politie geven aan dat bronsdiefstal anno 2015 nog steeds een actueel probleem is. Diefstal van kunst in de openbare ruimte is geen nieuw verschijnsel, maar de laatste jaren is wel een duidelijke piek te zien in het aantal incidenten. De economische crisis in combinatie met gestegen koperprijzen lijkt de belangrijkste oorzaak van die toename. Uit de recente cijfers van de landelijke eenheid Kunst- en Antiekcriminaliteit van de politie blijkt dat diefstal van brons nog geregeld plaatsvindt. In 2014 zijn ruim 200 beelden gestolen, zowel uit de openbare ruimte als uit tuinen – ondanks de inmiddels weer dalende koperprijzen.

De risicoanalyse-checklist is digitaal in te vullen. Op pc en laptop kan dit online, op iPad of tablet moet het formulier gedownload worden.

Voor wie

Deze handreiking is bedoeld voor beheerders en eigenaren van bronzen buitenbeelden: gemeenten, musea, landhuizen en kastelen met een beeldenpark en particulieren.

Colofon

Tekst: Rutger Morelissen
Redactie: Anne Versloot
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands