Voorbereid bij calamiteiten en crisis. Handreiking crisisorganisatie in collectiebeherende instellingen
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure geeft aanbevelingen over hoe collectiebeherende instellingen zich kunnen voorbereiden op calamiteiten en crisis.

Een uitslaande brand in het archief, langdurige stroomuitval, een aanslag in de ontvangsthal: het zijn scenario’s waar niemand graag bij stilstaat. Toch is het belangrijk om over dit soort crisissituaties na te denken en een plan te hebben als het een keer misgaat. Deze brochure laat stap voor stap zien hoe dat in zijn werk gaat.

Veiligheidsplan

Het veiligheidsbeleid is de manier waarop de integrale veiligheid binnen een collectiebeherende instelling is geregeld. Dit veiligheidsbeleid geldt voor de hele organisatie: medewerkers en bezoekers, gebouw, collectie en archiefstukken, inrichting en datagegevens en -systemen. Hiervoor wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld. In dit plan is onder meer geregeld wie de leiding neemt tijdens een crisis. Bij een calamiteit of crisis werkt een instelling anders dan onder normale omstandigheden. De reguliere organisatie maakt dan plaats voor de crisisorganisatie. Deze publicatie laat zien wat de taken en werkwijze van een crisisteam zijn, legt uit in welke fasen een crisis verloopt en gaat in op het verschil tussen een incident, een calamiteit en een crisis.

Voor wie

Deze brochure is voor medewerkers van collectiebeherende instellingen die zich bezighouden met de crisisorganisatie. Deze brochure richt zich zowel op grote als kleine organisaties.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands