Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen met karakter

Dit handboek laat zien hoe het landschap en het erfgoed een integraal onderdeel vormen bij beekherstelprojecten.

Bij beek- en beekdalherstel (en -ontwikkeling) voeren waterschappen watersysteemanalyses uit om het hydrologisch en ecologisch functioneren van beken in beeld te krijgen. Om deze watersystemen goed te kunnen doorgronden is het essentieel om ook de landschapsgeschiedenis in de analyse mee te nemen. Dat draagt bij aan goede ontwerp- en beheeroplossingen. Het handboek geeft per fase van een beekherstelproject aan hoe erfgoed het project kan verrijken en ondersteunen. Daarnaast geeft het een indruk van de bijzondere geschiedenis van Nederlandse beken en beekdallandschappen.

Draagvlak

De huidige vormen van beekdalen zijn het resultaat van de wisselwerking tussen mens en omgeving, die teruggaat tot in de prehistorie. De functies van beken en beekdalen zijn door de jaren heen veranderd, en nog steeds volop in ontwikkeling. Kennis van de historie van het landschap levert niet alleen inzichten op in de hydrologische en de ecologische potenties van het watersysteem, maar kan ook bijdragen aan het draagvlak bij bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties, die veel  waarde hechten aan de geschiedenis van hun leefomgeving.

Bij het handboek is los een tijdlijn te downloaden die globaal de voornaamste landschapsvormende processen in beken en beekdalen weergeeft, vanaf omstreeks 5000 v. Chr.

Voor wie

Dit handboek is voor landschapsonderzoekers, waterschappen, terreinbeheerders en gemeenten die te maken hebben met beekherstel.

Colofon

Auteurs: Hans Bleumink en Jan Neefjes (Bureau Overland)
© Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands