Guidelines to the process of underwater archaeological research: Guideline Manual 1

Deze Engelstalige publicatie beschrijft verschillende methoden en technieken die toegepast kunnen worden om archeologisch erfgoed onder water te beschermen.

Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik en geeft richtlijnen voor archeologisch onderzoek onder water, in situ bescherming, het monitoren van de conditie van een vindplaats en het verrichten van opgravingen (bescherming ex situ). Deel 2 van de reeks belicht best practices: projecten waar de beschreven methoden en technieken succesvol zijn toegepast. Beide publicaties zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.

SASMAP

SASMAP is een Europees samenwerkingsproject waaraan het Maritiem programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelneemt. De afgelopen jaren is samen met Europese partners onderzoek gedaan naar de bescherming van archeologisch erfgoed onder water. In dit project zijn diverse methoden en technieken ontwikkeld en getest die helpen om archeologische vindplaatsen onder water beter te beschermen. In Nederland zijn onder meer beschermingsmaatregelen getest op het wrak Burgzand Noord 10 in de Waddenzee. Een voorbeeld is het afdekken met steigergaas. Dit gaas vangt zand op zodat na verloop van tijd een kunstmatige zandduin ontstaat die het wrak beschermt.

Voor wie

Deze publicatie is voor archeologische professionals en andere betrokkenen die zich bezighouden met de bescherming van archeologisch erfgoed onder water.

Colofon

Auteurs: Z. Al Hamdani, V. de Bruyn, T. Coenen, M. Geraga, D. Gregory, R. de Hoop, M. Manders
ISBN/EAN: 9789057992483
© SASMAP project, 2015, Amersfoort

Taal

Engels