Groningen De Wijert-Noord; een wederopbouwgebied van nationaal belang. nr. 8

Deze brochure licht toe waarom uitbreidingswijk De Wijert-Noord in Groningen een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Eind jaren vijftig ontwierp stedenbouwkundige Henk Eysbroek de wijk De Wijert-Noord. Zijn ontwerp is gebaseerd op de wijkgedachte: de wijk moest ter bevordering van het bewonersgemeenschapsgevoel als zelfstandige eenheid kunnen functioneren, met de nodige voorzieningen. De wijken rondom het waterrijke hart zijn opgebouwd uit eenheden van meerdere woningtypen en voorzieningen. De buurten zijn opgebouwd uit wooneenheden van laag- en middelhoogbouw die zich herhalen. Deze repeterende compositie van bouwblokken worden ook wel stempels genoemd. Kenmerkend voor De Wijert-Noord is de evenwichtige samenhang tussen bebouwing, openheid en groen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Groningen, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands