Groningen de Wijert-Noord: een toonbeeld van wederopbouw

In deze rapportage wordt toegelicht waarom de wijk de Wijert-Noord in Groningen een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Kenmerkend voor De Wijert-Noord is de evenwichtige samenhang tussen bebouwing, openheid en groen. Het ontwerp is gebaseerd op de wijkgedachte: de wijk moest ter bevordering van het bewonersgemeenschapsgevoel als zelfstandige eenheid kunnen functioneren, met de nodige voorzieningen. De wijken rondom het waterrijke hart zijn opgebouwd uit eenheden van meerdere woningtypen en voorzieningen. De buurten zijn opgebouwd uit wooneenheden van laag- en middelhoogbouw die zich herhalen. Deze repeterende compositie van bouwblokken worden ook wel stempels genoemd.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands