Gebied 6000. Duikonderzoek naar de Romeinse loskade bij Cuijk

In Cuijk is onderzocht hoe werkzaamheden voor de herinrichting van de Maasoever kunnen plaatsvinden zonder de resten van een Romeinse kade te beschadigen.

In de Maas in Cuijk zijn resten van een vermoedelijke aanlegsteiger of loskade uit de laat-Romeinse tijd bewaard gebleven. In Nederland zijn Romeinse kade- of havenwerken vrij uniek. In combinatie met het castellum en de Romeinse brug maken deze vondsten Cuijk tot een uniek Romeins complex. Gebied 6000 is dan ook beschermd als archeologisch rijksmonument. Bij het opnieuw inrichten van de loskade aan de Maas heeft de gemeente Cuijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies gevraagd over hoe zij het beste met dit rijksmonument kan omgaan. In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt hiervan verslag gedaan.

Onvergelijkbaar onderzoek

In Nederland is nog niet eerder een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in een ondiepe rivier. Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende methoden en technieken getest om te toetsen welke werkwijze in deze omstandigheden het beste ingezet kan worden. Uit de resultaten blijkt dat op de locatie waar de gemeente de werkzaamheden wil uitvoeren, de Romeinse laag afwezig is; de nieuwe damwand kan worden aangelegd in het verstoorde gedeelte waar de eerdere damwand heeft gelegen.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met (maritieme) archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 229
Auteurs: O. Brinkkemper, W.F.G.J. Brouwers, T. Coenen, J.W. de Kort & J. Opdebeeck
Met bijdragen van: M. Arkesteijn, M. Peters & R. Niemeijer
Redactie: M.R. Manders
ISBN/EAN: 978-90-5799-246-9
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands