Forts with a museum function

Deze Engelstalige brochure geeft aanbevelingen voor de herbestemming van Indonesische forten tot musea.

In deze brochure wordt ingegaan op het specifieke karakter van forten. Denk aan klimatologische omstandigheden, de (vaak labyrintische) indeling, gebruiksoppervlak en bereikbaarheid. Uit deze analyse komen een aantal aanbevelingen voort. Zo kunnen eigenschappen die aanvankelijk ongunstig lijken, juist ingezet worden als troef. Ook zijn deze bouwwerken vaak onderdeel van een groter verdedigingssysteem, zoals bij de Stelling van Amsterdam het geval is. Een van de aanbevelingen is dan ook om bij de herbestemming de forten niet als losse objecten maar als één geheel te beschouwen.

Publiekstrekkers

In Indonesië bevinden zich meer dan 450 forten, gebouwd gedurende de laatste 600 jaar. Een groot deel stamt uit de Nederlandse koloniale periode. Als onderdeel van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze historische bouwwerken een nieuw leven te geven. De Indonesische overheid zou de forten willen inzetten als publiekstrekkers en wil een aantal een nieuwe functie als museum geven. De Nederlandse praktijk waarbij behoud door ontwikkeling voorop staat, dient hierbij als lichtend voorbeeld.

Voor wie

Deze brochure is voor een internationale groep van erfgoedprofessionals en beleidsmakers die geïnteresseerd is in de herbestemming van militair erfgoed. De brochure is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Tekst: Job Pardoel, Jean Paul Corten, Arjen Kok
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Engels