Flevoland Noordoostpolder: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom de Noordoostpolder een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Na de Wieringermeer was de Noordoostpolder het tweede immense project in de Zuiderzee (nu IJsselmeer) na de afsluiting door de Afsluitdijk. Het was met recht pionierswerk. Na de presentatie van het ontwerp in 1932 begonnen de voorbereidende werkzaamheden in 1936. Midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1942, viel de polder droog, na de sluiting van de dijkring in 1940 en het aansluitend inzetten van drie gemalen. Kenmerkend voor de totstandkoming van de Noordoostpolder is de centrale regie, later nooit meer in die mate voorgekomen in Nederland.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands