Farming the historic landscape

Deze Engelstalige publicatie doet aanbevelingen over cultureel erfgoed in het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat vanaf 2020 in werking treedt.

Het doel van deze publicatie – of beïnvloedingsdocument – is om cultureel erfgoed en dan vooral het historisch cultuurlandschap te positioneren binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze publicatie doet aanbevelingen, laat goede voorbeelden zien van agrarisch gebruik gecombineerd met erfgoedzorg, maar laat ook zien waar ruimte is voor verbetering.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De toekomst van het landschap wordt in grote mate door landbouw bepaald. De manier waarop landbouw wordt bedreven wordt grotendeels door Europa voorgeschreven en is vastgelegd in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit landbouwbeleid heeft directe invloed op hoe ons landschap er de komende jaren uit komt te zien en wordt eens in de zoveel jaar herzien. Vanaf 2016 worden al verkennende studies gedaan voor het beleid dat in 2020 in werking treedt. Dit beïnvloedingsdocument werd geschreven in opdracht van de Reflection Group EU and Cultural Heritage: een informeel netwerk van erfgoedexperts in dienst van de verschillende overheidsorganisaties. Dit netwerk levert een bijdrage aan de bewustwording, promotie en behoud van cultureel erfgoed binnen de context van Europese wet- en regelgeving. Bijna alle EU-landen zijn in deze groep vertegenwoordigd.

Deze publicatie is alleen in het Engels verkrijgbaar.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, erfgoedprofessionals, agrarische collectieven en landschapsbeheerders die te maken hebben met het Europese Landbouwbeleid.

Colofon

Auteur: Edwin Raap
© The Reflection Group EU and Cultural Heritage, 2017

Taal

Engels