Farmers, fishers, fowlers, hunters

In dit boek zijn archeologische gegevens van de laatste vijftien jaar over de periode 2850-1500 v.Chr. onder de loep gelegd. Het blijkt dat ons beeld van deze periode moet worden bijgesteld.

Het traditionele beeld van deze periode uit de geschiedenis – het laat-neolithicum, de vroege bronstijd en de middenbronstijd – was voornamelijk gebaseerd op aangetroffen graven en bronsdepots. Uit deze synthese blijkt echter dat de laatste jaren ook veel gegevens over nederzettingen zijn verzameld. Daarmee moet onze perceptie van de periode van de zogeheten klokbekercultuur aanzienlijk worden bijgesteld. Het boek eindigt met een groot aantal methodische en theoretische mogelijkheden die kunnen helpen om de komende jaren meer kennis te generen. Er wordt gepleit voor een veel meer geïntegreerde aanpak door alle specialisten die betrokken zijn bij archeologische veldwerk en de analyse daarvan.

Archeologische gegevens omgezet in kennis

Sinds vijftien jaar zijn ontwikkelaars en initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen verplicht om archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit heeft geleid tot een grote hoeveelheid onderzoeken. Honderden vindplaatsen zijn onderzocht, met honderden onderzoeksrapporten als resultaat. Deze studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen om zo kennislacunes op te vullen.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van de klokbekercultuur.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 53
Tekst: H. Fokkens, B.J.W. Steffens & S.F.M. van As
ISBN/EAN: 9789057992636
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Engels