Excavations at Dorestad 4; The Settlement on the River bank Area

Samen met eerder uitgekomen rapportages schetst deze Engelstalige publicatie een beeld van hoe de drukke handelsplaats Dorestad er moet hebben uitgezien.

Deze archeologische rapportage vormt het laatste deel van een reeks over het archeologische veldonderzoek dat plaatsvond tussen 1967 en 1977 in Wijk bij Duurstede. Dit veldonderzoek geldt als een van de meest omvangrijke opgravingsprojecten van die tijd. Aan deze rapportage gingen twee publicaties vooraf over het havengebied van Dorestad (1980 en 2009). Dit laatste deel behandelt de vroegmiddeleeuwse bewoningssporen ten westen van het havengebied. De opgravingen werden uitgevoerd door de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Dorestad

Bij Wijk bij Duurstede ligt het voormalige Dorestad, een van de belangrijkste internationale handelsplaatsen in Noordwest-Europa van het einde van de 7e tot het midden van de 9e eeuw. Dorestad was gesitueerd op een hoge oeverwal bij de splitsing van de Rijn en de Lek, een gunstige ligging voor handel en veilig voor overstromingen. In de Karolingische tijd was het een wereldstad. De rijkdom van Dorestad trok echter ook plunderende Vikingen aan. Deze plunderingen zouden samen met het dichtslibben van de Kromme Rijn uiteindelijk leiden tot de teloorgang van de havenstad. Zelfs de naam Dorestad verdween. Rond 900 heette de nederzetting Wijk en na 1300 Wijk bij Duurstede.

Voor wie

Deze archeologische rapportage is voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie in de provincie Utrecht. Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Nederlandse Oudheden 18
Tekst: W.A. van Es, W.J.H. Verwers, C. Isings
ISBN/EAN: 978-90-5799-242-1
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Engels