Excavations at Dorestad 3
Mediatype: 
Onderwerp: 

Samen met twee andere twee publicaties (1980 en 2015) schetst deze Engelstalige archeologische rapportage een beeld van hoe de drukke handelsplaats Dorestad er moet hebben uitgezien.

Deze archeologische rapportage is het tweede deel van een reeks over het archeologische veldonderzoek dat plaatsvond tussen 1967 en 1977 in Wijk bij Duurstede. Dit veldonderzoek geldt als een van de meest omvangrijke opgravingsprojecten van die tijd. Aan deze rapportage ging in 1980 een publicatie vooraf. In 2015 volgde het derde en laatste deel; Excavations at Dorestad 4. De opgravingen werden uitgevoerd door de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Dorestad

Bij Wijk bij Duurstede ligt het voormalige Dorestad, een van de belangrijkste internationale handelsplaatsen in Noordwest-Europa van het einde van de 7e tot het midden van de 9e eeuw. Dorestad was gesitueerd op een hoge oeverwal bij de splitsing van de Rijn en de Lek, een gunstige ligging voor handel en veilig voor overstromingen. In de Karolingische tijd was het een wereldstad. De rijkdom van Dorestad trok echter ook plunderende Vikingen aan. Deze plunderingen zouden samen met het dichtslibben van de Kromme Rijn uiteindelijk leiden tot de teloorgang van de havenstad. Zelfs de naam Dorestad verdween. Rond 900 heette de nederzetting Wijk en na 1300 Wijk bij Duurstede.

Voor wie

Deze archeologische rapportage is voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie in de provincie Utrecht. Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Nederlandse Oudheden 16
Auteurs: W.A. van Es, W.J.H. Verwers, met medewerking van J. van Doesburg, H. Enno van Gelder en C. Isings
ISBN: 978-90-5799-127-1
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009

Taal

Nederlands