Erosieonderzoek op de wierde Schouwen, gemeente De Marne

Deze rapportage bundelt de resultaten van een onderzoek naar erosie en nivellering op de wierde Schouwen. Niet alle onderzoeksvragen konden echter worden beantwoord.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het project TOPsites. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de sluipende degradatie van archeologische monumenten en hoe dit kan worden voorkomen. Het onderzoek op Schouwen zou gefaseerd uitgevoerd worden, maar na de eerste fase werd verder onderzoek geweigerd door de huidige eigenaar. Omwille van de beschikbaarheid zijn de reeds verzamelde gegevens gepubliceerd in deze Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM). De oorspronkelijke vraag- en doelstellingen zijn echter niet allemaal beantwoord. Er is een topografische analyse uitgevoerd en aan de hand van verschillende hoogtemetingen zijn veranderingen in het maaiveld onderzocht.

Tweede generatie

Op basis van de ligging van de wierde wordt verwacht dat de oudste bewoningslagen van de wierde uit de ijzertijd of Romeinse tijd stammen. In deze periode werden de zogenaamde wierden van de tweede generatie opgeworpen. Het oudste vondstmateriaal dateert echter uit de vijfde tot zesde eeuw. Dit materiaal werd in 1994 gevonden. Een hogere ouderdom van de wierde is hiermee niet uitgesloten.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Groningen.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) nr. 25
Auteurs: D.J. Huisman, M. van der Heiden & W. Derickx
ISBN/EAN: 978 90 5799 261 2
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands