Erosie-onderzoek op de Grote Houw Oost in het kader van TOPsites

Op de oostelijke helft van wierde Grote Houw bij Leens is onderzoek gedaan naar de snelheid van erosieprocessen.

Deze wierde bevat archeologische resten uit de vroege en volle middeleeuwen en heeft een zeer hoge archeologische waarde. Het doel van dit onderzoek dat tussen 2012 en 2014 plaatsvond, was om te onderzoeken hoe intensief de erosieprocessen zijn die deze vindplaats bedreigen. Verschillende technieken werden ingezet om de snelheid van erosie te bepalen. Ook zijn er nieuwe rekenmethodes ontwikkeld. Naast informatie over de snelheid van erosie op dit terrein, leverde het veldwerk ook nieuwe informatie op over de opbouw en ouderdom van de wierde en over de verspreiding van archeologische resten op het terrein.

TOPsites

De Grote Houw Oost is één van de vier locaties waar in het kader van het TOPsites project onderzoek is uitgevoerd naar de snelheid van erosie. Doel van het project TOPsites is om wettelijk beschermde archeologische monumenten te beschermen tegen de effecten van sluipende degradatie.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) nr. 238
Redactie: D.J. Huisman & M. van der Heiden
Auteurs: D.J. Huisman, M. van der Heiden, W. Derickx, J.W. de Kort, T. Reimann, J. Schoorl, S. Thasing, F. van Egmond, M. van Soest, P. Verplanke, J. Wallinga
ISBN/EAN: 9789057992780
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands