Erfgoed Telt: de betekenis van erfgoed voor de samenleving

De beleidsbrief Erfgoed Telt schetst de ontwikkelingen voor de komende jaren in de Nederlandse Erfgoedzorg.

Het kabinet heeft oog voor de waarde van erfgoed en investeert er ook flink in: de komende jaren is er €325 miljoen extra beschikbaar. In de brief Cultuur in een open samenleving heeft het kabinet de plannen uit het regeerakkoord uitgewerkt. De beleidsbrief Erfgoed Telt gaat specifieker in op het erfgoedbeleid. De nadruk ligt hierbij op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.

Zichtbaar en beleefbaar

De beleidsbrief besteedt onder meer aandacht aan de zichtbaarheid van religieus erfgoed, agrarische-, groene-, en archeologische monumenten. Een ander thema zijn de op stapel staande ruimtelijke opgaven in een veranderende leefomgeving, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en de bouw van nieuwe woningen. Verder is er aandacht voor de toegankelijkheid van monumenten, voor immaterieel erfgoed en de rol van vrijwilligers. Ten slotte wordt de fiscale aftrek voor het onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling.

Voor wie

Deze publicatie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de erfgoedzorg in Nederland.

Taal

Nederlands