Erfgoed en maatschappelijke opgaven

In deze brochure staan de kennisprogramma’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze programma’s slaan een brug tussen erfgoed en actuele maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

De betekenis van erfgoed en de zorg ervoor verandert voortdurend. Om de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor het erfgoed scherp in beeld te brengen, ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kennis. Deze kennis is zowel gericht op beleidsdoelen als op de uitvoeringspraktijk. Zo verbindt een reeks van kennisprogramma’s de erfgoedzorg met belangrijke maatschappelijke kwesties. Deze programma’s brengen politiek, bestuur, wetenschap, onderwijs en praktijk bij elkaar.

Erfgoed in de samenleving

Erfgoed is ingebed in onze samenleving. Cultureel erfgoed versterkt onze identiteit, geeft een gevoel van saamhorigheid en verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving. De zorg voor erfgoed is dan ook onlosmakelijk verbonden met allerlei actuele ontwikkelingen. Denk aan de nasleep van de economische crisis, de snelle informatisering, het veranderende klimaat, de toenemende vergrijzing, versterkte mobiliteit en de leegstand van winkels, kantoorgebouwen en kerken. Dit soort ontwikkelingen grijpt diep in op wat we tot het cultureel erfgoed rekenen en de manier waarop we voor dat erfgoed zorgen.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor beleidsmakers, erfgoedprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in het werkveld van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands