Erfgoed als krachtvoer; Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio’s

Erfgoed is een troef om nieuw leven in te blazen in een krimpregio. Deze publicatie laat door middel van vier strategieën zien hoe dat in zijn werk gaat.

Zo doet cultureel erfgoed dienst als voedingsbodem om pioniers te werven en nieuwe activiteiten naar een gebied te brengen. Als ontmoetingsplaats voor bewoners speelt het ook een verbindende rol. Daarnaast is het een uithangbord; erfgoed geeft een regio, stad of dorp een eigen gezicht. Ten slotte heeft erfgoed een totempaalfunctie. Het biedt immers trots en houvast voor bewoners. In deze publicatie worden deze vier strategieën nader uitgelegd en geïllustreerd met aansprekende voorbeelden. Hiermee biedt de brochure inspiratie voor beleidsmakers in (krimp)gebieden die erfgoed willen inzetten als krachtvoer.

Werven en verbinden

De vier functies die erfgoed in krimpgebieden kan hebben, zijn naar voren gekomen op basis van internationaal onderzoek: Werven en verbinden, krimp en erfgoed in Europa dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft laten uitvoeren. De Rijksdienst wil samen met publieke en private partijen oplossingen vinden voor vraagstukken op het gebied van krimp en erfgoed.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden die te maken hebben met erfgoed in krimpgebieden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014

Taal

Nederlands