Emmermeer, Emmerhout, Angelslo: een toonbeeld van wederopbouw

In deze rapportage wordt toegelicht waarom Emmermeer, Emmerhout, en Angelslo een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

De wederopbouwwijken Emmermeer, Angelslo en Emmerhout zijn gesitueerd rondom het bosgebied Emmerdennen. De opzet van de drie groene en ruime wijken met eigen voorzieningen sluit aan bij de naoorlogse wens van de gemeente Emmen om zich te ontwikkelen als moderne, open stad in het groen. Bijzonder aan deze wijken is dat ze gezamenlijk een goed beeld geven van de stedenbouwkundige ontwikkeling in de wederopbouwperiode: van weinig planmatige aanpak tot de introductie van het woonerf.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Mark Hendriks, Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands