Emmen Emmermeer, Angelslo en Emmerhout; een wederopbouwgebied van nationaal belang nr. 9

Deze brochure licht toe waarom het gebied Emmen Emmermeer, Angelslo en Emmerhout een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Bosgebied Emmerdennen vormt het hart van de wederopbouwwijken Emmermeer, Angelslo en Emmerhout. De opzet van de drie groene en ruime wijken met eigen voorzieningen sluit aan bij de naoorlogse wens van de gemeente Emmen om zich te ontwikkelen als moderne, open stad in het groen. Bijzonder aan deze wijken is dat ze gezamenlijk een goed beeld geven van de stedenbouwkundige ontwikkeling in de wederopbouwperiode: van weinig planmatige aanpak tot de introductie van het woonerf.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Emmen, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands