Eenheid en verscheidenheid (achtergronddocument)

Dit achtergronddocument vormt de basis voor de publicatie ‘Eenheid en verscheidenheid’ en gaat in op de waardestelling van cultureel erfgoed.

In dit achtergronddocument worden de mogelijkheden verkend voor een meer integrale cultuurhistorische waardestelling. De behandelde erfgoeddomeinen zijn collecties, landschap, stedenbouw, gebouwd en groen erfgoed en archeologie. Per erfgoeddomein komen de historische achtergrond, de actoren en beleidscontext, en de bestaande werkwijze en eindproducten van het waarderen aan de orde. Hiermee vormt dit document de basis voor de publicatie Eenheid en verscheidenheid.

Cultuurhistorische waardestelling

Een cultuurhistorische waardestelling is een manier om erfgoed te waarderen. Op deze manier kunnen er weloverwogen keuzes worden gemaakt in wat we willen bewaren en herstellen of waar ruimte is om collecties af te stoten en gebouwen te transformeren of te slopen. Een cultuurhistorische waardestelling bestaat uit een inventarisatie (onderzoek naar het object of gebied) en een waardestelling waarmee een uitspraak wordt gedaan over de cultuurhistorische waarde van het object of gebied.

Voor wie

Dit achtergronddocument is voor iedereen die te maken heeft met een waardestelling van cultureel erfgoed. Dit kunnen eigenaren en erfgoedprofessionals zijn, maar ook beleidsmakers bij overheden, conservatoren, architecten en hoveniers.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014