Eenheid en verscheidenheid

Deze publicatie laat zien hoe de waardestelling van cultureel erfgoed in zijn werk gaat. Het gaat hierbij om collecties, landschap, stedenbouw, gebouwd en groen erfgoed en archeologie.

In deze publicatie worden de mogelijkheden verkend voor een meer integrale cultuurhistorische waardestelling. Per erfgoeddomein komen de historische achtergrond, de actoren en beleidscontext, en de bestaande werkwijze en eindproducten van het waarderen aan de orde. De brochure sluit af met een overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de erfgoeddomeinen en laat zien hoe recente maatschappelijke ontwikkelingen de waardering van erfgoed beïnvloeden.

Waardestelling

Een cultuurhistorische waardestelling is een manier om erfgoed te waarderen. Op deze manier kunnen er weloverwogen keuzes worden gemaakt in wat we willen bewaren en herstellen of waar ruimte is om collecties af te stoten en gebouwen te transformeren of te slopen. Een cultuurhistorische waardestelling bestaat uit een inventarisatie (onderzoek naar het object of gebied) en een waardestelling waarmee een uitspraak wordt gedaan over de cultuurhistorische waarde van het object of gebied.

Voor wie

Deze publicatie is voor iedereen die te maken heeft met een waardestelling van cultureel erfgoed. Dit kunnen eigenaren en erfgoedprofessionals zijn, maar ook beleidsmakers bij overheden, conservatoren, architecten en hoveniers.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014