Een waarderend boor- en proefsleuvenonderzoek naar de resten van het Sint Bernardus klooster van Aduard (gemeente Zuidhorn) in maart 2009

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de grenzen van het archeologische monument op de plaats van het verdwenen Sint Bernardus klooster uitgebreid kunnen worden.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) doet verslag van het boor- en proefsleuvenonderzoek dat is uitgevoerd aan weerszijden van het archeologische monument. Het doel van het onderzoek was te bepalen in hoeverre deze delen in aanmerking komen voor wettelijke bescherming. Ondanks complicaties door de aanwezige bebouwing en het opkomende grondwater heeft het onderzoek enkele waardevolle nieuwe gegevens opgeleverd. Zo is vastgesteld dat het middeleeuwse kerkhof zich verder naar het noorden uitstrekt dan eerder was aangenomen. Ook is er sprake van bebouwingssporen uit jongere perioden. De uitkomsten van het onderzoek rechtvaardigen uitbreiding van het wettelijk beschermde monument.

Grootste klooster van Nederland

In Aduard stond in de middeleeuwen het grootste, uit baksteen opgetrokken klooster van de noordelijke Nederlanden. Het complex is in de 16e eeuw grotendeels gesloopt. Tegenwoordig herinnert alleen nog de voormalige ziekenzaal – die thans als kerk in gebruik is – aan het feit dat hier ooit een klooster heeft gestaan. De ziekenzaal is een rijksbeschermd gebouwd monument. Een klein gedeelte van het abdijterrein, ter hoogte van de voormalige abdijkerk, is een archeologisch monument.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Friesland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 195
Auteurs: J. van Doesburg, J. Stöver en A. Müller
ISBN: 978-90-5799-181-3
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011