Een toekomst voor watertorens

Op termijn verliezen vrijwel alle historische watertorens hun oorspronkelijke functie. Deze gids laat zien wat er komt kijken bij een succesvolle herbestemming van deze iconische gebouwen.

Verreweg de meeste historische watertorens werden gebruikt voor de distributie van drinkwater. Tegenwoordig worden daarvoor steeds vaker pompsystemen ingezet waardoor watertorens stuk voor stuk hun oorspronkelijke functie verliezen. Zodoende doen waterleidingbedrijven en gemeenten deze iconische landmarks over aan kopers die de torens van een nieuwe functie willen voorzien. De transformatie van zo’n toren vraagt om forse bouwkundige ingrepen. Het is belangrijk om daarbij het monumentale en karakteristieke exterieur en interieur waar mogelijk te behouden. Deze gids laat door middel van voorbeeldprojecten en tips zien hoe de verbouwing en herbestemming het beste kunnen worden aangepakt. 

Gesloten bolwerken

Er is inmiddels een groeiende collectie aan voorbeelden van watertorens die succesvol zijn herbestemd. Torens zijn al getransformeerd in hotel, meditatiecentrum, restaurant, woning of kantoor. Een makkelijke opgave is het echter niet; door het specifieke karakter van de hoge, gesloten bolwerken met hun enorme waterreservoir, vormt elke transformatie een nieuwe uitdaging. Elk gebouw vraagt om een eigen aanpak. Monumentenzorg is immers maatwerk. Toch zijn er een aantal algemene uitgangspunten en tips, die in deze brochure op een rij zijn gezet.

Voor wie

De brochure helpt gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers bij het ontwikkelen van stimulerend eigen monumentenbeleid. Eigenaren, architecten, gemeenteambtenaren en ontwikkelaars vinden inspirerende voorbeelden en praktische tips.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013