Een toekomst voor molens

Molens zijn iconen in het Nederlandse cultuurlandschap. Met deze brochure adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het behoud van molens.

Om zo zorgvuldig mogelijk met deze landmarks om te kunnen gaan heeft de rijksoverheid beleid ontwikkeld. Het doel van dit erfgoedbeleid is om het cultuurhistorische belang van molens, als bijzondere monumenten van geschiedenis, techniek, waterbeheersing en voedselvoorziening voor het voetlicht te brengen. Uitgangspunten hierbij zijn hun monumentale waarde, hun plaats in het landschap en hun functie in de maatschappij. Maar hoe kunnen deze monumentale waarden het beste veilig worden gesteld? Hoe adviseert en beslist de rijksoverheid over molens? En welke rol is er voor andere betrokken partijen weggelegd? Op dit soort vragen geeft deze brochure antwoord.

Herzien molenbeleid

Dankzij particulier initiatief, molenorganisaties, eigenaren en het Rijk is er in de afgelopen decennia op het gebied van molenbehoud veel bereikt: ruim duizend molens zijn gered en gerestaureerd, het beroep van molenaar en molenmaker bleef bestaan en er is geld voor periodiek onderhoud. Toch was het nodig om het beleid op enkele punten te herzien, bijvoorbeeld door molens minder nadrukkelijk als werktuig, maar vooral als monumenten van de geschiedenis van de techniek te beschouwen.

Voor wie

Voor gemeenten, provincies en hun adviseurs biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

This publication is also availiable in English. / Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Engels: A future for Mills

Colofon

Redactie en tekstadvies: Mark van Nieuwstadt, Minotaurus, Maarn
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 3e herziene druk, januari 2018