Een toekomst voor kloosters

In deze brochure zijn uitgangspunten, voorbeelden en tips op een rij gezet die helpen om de herbestemming van kloosters tot een goed einde te brengen.

De herbestemming van kloosters is een opgave om rekening mee te houden. Niet alleen door ontkerkelijking, maar ook doordat veel functies zijn overgenomen door andere instanties. Denk aan hospice, zorg en wonen voor ouderen of mensen met een beperking, gezondheidscentra, scholen en opleidingen. Deze brochure geeft antwoord op veelgestelde vragen over de herbestemming van kloostercomplexen. Wat maakt deze gebouwen monumentaal? Welke partijen spelen een rol bij herbestemming? Welke stappen moet een eigenaar zetten om tot een passend verbouwingsplan te komen?

Creatieve aanpak

Vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde van de kloostergebouwen verdienen ze het behouden te blijven. Behoud van deze ontvolkte gebouwen kan alleen door ze een nieuwe functie te geven die past in de maatschappij van nu. Dat is vaak geen gemakkelijke opgave. De veelvormige en soms enorme gebouwen op vaak afgelegen plaatsen vragen een creatieve aanpak. Daar staat tegenover dat deze gebouwen door de bijzondere architectuur, lichtinval, ruimtewerking en de afwisseling van binnen- en buitenruimte een bron van inspiratie zijn.

Voor wie

Voor gemeenten, provincies en hun adviseurs biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013