Een toekomst voor kerken; een handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

Kerkgebouwen krijgen steeds vaker een andere functie. Deze brochure bevat richtlijnen voor het herbestemmen van kerkgebouwen zonder daarbij het monumentale karakter aan te tasten.

Deze brochure geeft antwoord op enkele veelgestelde vragen als: Wat maakt een kerkgebouw monumentaal? Welke stappen moet een eigenaar zetten om tot een passend verbouwingsplan te komen? Ook zijn er richtlijnen geformuleerd voor de aanpassing van monumentale kerken aan nieuw gebruik: religieus of anderszins.

Actuele opgave

Het herbestemmen van monumenten is een grote opgave voor de komende jaren. Voor kerken geldt dat in het bijzonder. De voortschrijdende secularisatie leidt tot de samenvoeging van parochies en fusies van kerkgenootschappen. Dit heeft tot gevolg dat kerkgebouwen hun religieuze functie verliezen, leeg komen te staan, worden herbestemd of zelfs gesloopt. Daarbij neemt de druk op kerken die hun functie wél behouden toe. De samengevoegde en nieuwe geloofsgemeenschappen hebben behoefte aan een herkenbare, eigen identiteit. Vaak leidt dit tot aanpassing van de kerk die tot domicilie is gekozen. Ook een nieuwe geloofsbeleving of nieuwe nevenfunctie vragen vaak om het aanpassen van het interieur. Een nieuwe functie hoeft het monumentale karakter van het kerkgebouw niet aan te passen, mits het gebeurt met respect voor de historische en architectonische waarden van het monument.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor beleidsmakers bij gemeenten, kerkeigenaren, beheerders en (restauratie)architecten.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, januari 2012

Taal

Nederlands