Een toekomst voor kerken; een handreiking voor het aanpassen van kerkgebouwen in religieus gebruik

Deze brochure bevat richtlijnen voor het aanpassen van kerkgebouwen voor religieus gebruik zonder daarbij het monumentale karakter aan te tasten.

Een andere brochure gaat specifiek in op de herbestemming van kerken ten behoeve van een nieuwe functie. Deze handreiking laat zien hoe monumentale kerken aan te passen zijn aan gewijzigd religieus of nevengebruik. De brochure geeft richtlijnen en adviezen en gaat in op enkele veelgestelde vragen als: Wat maakt een kerkgebouw monumentaal? Welke stappen moet een eigenaar zetten om tot een passend verbouwingsplan te komen?

Samengevoegde geloofsgemeenschappen

Het herbestemmen van kerken is een grote opgave voor de komende jaren. De voortschrijdende secularisatie leidt tot de samenvoeging van parochies en fusies van kerkgenootschappen. Dit heeft tot gevolg dat kerkgebouwen hun religieuze functie verliezen, leeg komen te staan, worden herbestemd of zelfs gesloopt. Daarbij neemt de druk op kerken die hun functie wél behouden toe. De samengevoegde en nieuwe geloofsgemeenschappen hebben behoefte aan een herkenbare, eigen identiteit. Vaak leidt dit tot aanpassing van de kerk die tot domicilie is gekozen. Ook een nieuwe geloofsbeleving of nieuwe nevenfunctie vragen vaak om het aanpassen van het interieur.

Voor wie

Voor gemeenten, provincies en hun adviseurs biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, januari 2012