Een toekomst voor kasteelruïnes

Deze gids geeft aanbevelingen over het beheer en behoud van ruïnes en laat de fragiele balans zien tussen in stand houden en niets doen.


Ruïnes bestaan bij de gratie van verval. Bouwen we ze op, dan is het geen ruïne meer, laten wij de natuur, klauteraars of mountainbikers hun gang gaan, dan blijft er uiteindelijk niets over. Bij kasteelruïnes en terreinen is het dus zoeken naar een balans tussen monument, gebruiker en natuur. Deze brochure over kasteelruïnes en archeologische kasteelterreinen helpt bij het zoeken naar die balans. De gids geeft antwoord op veelgestelde vragen. Wat maakt een vervallen kasteel of archeologisch kasteelterrein zo bijzonder? Wat kunnen gemeenten doen om duurzaam behoud, gebruik en exploitatie te ondersteunen? Welke stappen voeren naar een passend plan van aanpak?

Beleefbaar

De maatschappelijke aandacht voor dit erfgoed groeit en daarmee de wens om het voor iedereen ‘beleefbaar’ te maken. Eigenaren van ruïnes gaan daar heel verschillend mee om. Ze zoeken het vaak in toeristische kansen, zoals gedeeltelijke herbouw of visualisering, gecombineerd met openstelling voor het publiek. Daarin ligt vaak ook een economische kans, zo niet voor de ruïne zelf, dan toch voor de streek. 

Voor wie

De brochure helpt gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers bij het ontwikkelen van stimulerend eigen monumentenbeleid. Eigenaren, architecten, gemeenteambtenaren en ontwikkelaars vinden inspirerende voorbeelden en praktische tips.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012