Een toekomst voor boerderijen

Duizenden boerderijen hebben een monumentale status. Deze brochure geeft richtlijnen om dit agrarisch erfgoed op een zorgvuldige manier aan te passen aan de wensen van deze tijd.

Steeds meer boerderijen verliezen hun oorspronkelijke agrarische functie. Door de schaalvergroting in de landbouw loopt het aantal boerenbedrijven terug. Vaak krijgen vrijkomende historische boerderijen een nieuw leven als particuliere woning, kantoor of zorgboerderij. De boerderij moet dan wel aangepast worden aan de wensen van de nieuwe gebruikers. Vaak gaat het hierbij om extra daglicht of meer wooncomfort. Ook als een monumentale boerderij haar agrarische functie behoudt, zijn er vaak aanpassingen nodig. Een boerderij is immers een bedrijf, dat heeft te maken met wisselende omstandigheden. In de praktijk blijkt steeds vaker dat verbouwing en herbestemming met respect voor historie en architectuur kunnen worden uitgevoerd. Dat vraagt wel om de juiste kennis en een goede voorbereiding.

Een nieuw leven

De herbestemming van monumentale boerderijen vraagt vaak om ingrijpende verbouwingen. Wat kunnen gemeenten doen om de ontwikkeling en herbestemming van agrarisch erfgoed te ondersteunen? Welke stappen moet een eigenaar zetten om een goed verbouwingsplan te maken? Hoe kunnen praktische opgaven als extra daglicht, woningsplitsing of de herinrichting van het erf met respect voor de historie op een moderne manier worden vormgegeven? Deze brochure geeft antwoord op deze veelgestelde vragen.

Voor wie

Deze brochure is voor iedereen die professioneel of als eigenaar betrokken is bij de verbouwing en herbestemming van historische boerderijen.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, december 2010
3e druk mei 2014