Een middeleeuwse nederzetting in het Oud Reemsterzand

Op de Hoge Veluwe zijn sporen van een middeleeuwse nederzetting gevonden. De vindplaats komt niet in aanmerking voor wettelijke bescherming, maar is wel behoudenswaardig.

Deze Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) beschrijft het waarderende onderzoek naar de gevonden bewoningssporen in het Park de Hoge Veluwe. De hier gevonden sporen van een middeleeuwse nederzetting en een bijbehorende akker kunnen worden toegeschreven aan een voorloper van het huidige Oud Reemst (gemeente Ede). Deze nederzetting is in de late middeleeuwen verdwenen onder stuifzand.

Aanleiding voor het onderzoek was een toevalsvondst. In het kader van natuurontwikkeling zijn in de winter van 2008 – 2009 banen van vegetatie en bovengrond verwijderd. Een oplettende boswachter verzamelde hierbij vondsten uit de ijzertijd, de vroege en volle middeleeuwen.

Afdekken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert het terrein vlak af te dekken met een laag van met heidestrooisel verrijkte grond. Deze laag moet voorkomen dat de aanwezige sporen eroderen. Ook verdient het aanbeveling om de exacte omvang van de vindplaats vast te stellen en enkele terreinen in de omgeving met een vergelijkbaar bodemprofiel te onderzoeken. Daarnaast kunnen andere locaties in het park de Hoge Veluwe worden onderzocht op bewoningsontwikkeling.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van de Hoge Veluwe.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg 22
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort & J. Schreurs
ISBN/EAN: 9789057991929
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2011