Een middeleeuwse hoeve in Swalmen-Nieuwenhof: archeologie in de A73-Zuid

Voorafgaand aan de aanleg van Rijksweg 73-Zuid door het Limburgse Maasdal vond archeologisch onderzoek plaats. Hier werd onder meer de plattegrond van een middeleeuwse hoeve gevonden.

De aangetroffen sporen en vondsten op het terrein dateren vanaf het mesolithicum tot en met het heden. Het merendeel komt echter uit de middeleeuwen. Uit de periode 950-1225 zijn verschillende gebouwplattegronden teruggevonden, waaronder mogelijk een horreum (een grote graanschuur). Hier zijn sporen gevonden van hoefijzers, botten van paarden en haver als dominant gewas. Deze vondsten suggereren de aanwezigheid van adel; wellicht waren de paarden eigendom van een ridder of ruiter. De vindplaats Swalmen-Nieuwenhof is dan ook geïnterpreteerd als de periferie van een curtis (een adellijk hoevecomplex)

Ander vondstmateriaal

Dit onderzoek had tot doel om een bijdrage te leveren aan de kennis van bewoning en landschapsgebruik van het Maasdal in het pleistoceen en holoceen. Ten westen van het dorp Swalmen werden sporen aangetroffen die teruggaan tot het mesolithicum. Het ging onder meer om een concentratie van vuursteen, een opmerkelijke formatie van grote keien, een pot uit de midden-bronstijd en scherven uit de ijzertijd die mogelijk tot één pot hebben behoord.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 204
Onder redactie van E. Vreenegoor en J. van Doesburg
ISBN/EAN 978 9057991936
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013