Een grafheuvellandschap nader bekeken

Dit rapport beschrijft het onderzoek dat van juli 2015 tot en met april 2016 is uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ORBit en RAAP archeologisch adviesbureau op het archeologisch rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi.

Het rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi is sinds 1970 een beschermd monument vanwege zes nog zichtbare grafheuvels uit de vroege/middenbronstijd A. Om het waardevolle monument duurzaam te behouden werd het monument in het kader van het project TOPsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht.

Archeologische fenomenen

Uit het onderzoek blijkt dat op het terrein naast de zes zichtbare grafheuvels ook vier grafheuvelzolen (met goed geconserveerde menselijke resten) en nederzettingssporen uit de midden-bronstijd B/late bronstijd voorkomen. Het rijksmonument bleek veel meer archeologische fenomenen te bevatten dan op voorhand was gedacht: resten van afgevlakte heuvels, begravingen, heuvelzolen, nederzettingen en oud akkerland. Verder zijn aan de hand van de onderzoeksresultaten gerichte aanbevelingen gedaan hoe het rijksmonument beter kan worden beschermd om het duurzaam te behouden.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van West-Friesland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 252
Auteurs: M. van der Heiden, H. Feiken, G.V. Mauro, P. De Smedt, W.B. Verschoof-van der Vaart, O. Brinkkemper, B. van Os, F. Laarman, E.M. Theunissen, J. van Doesburg & F. Brounen
Redactie: M. van der Heiden & H. Feiken
ISBN/EAN: 9789057993121
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Taal

Nederlands